Alle blogs

Dé eco-vriendelijke Ecosia zoekmachine

Olaf Peters - Profielfoto Markant Internet
Olaf Peters
Eco-vriendelijk Ecosia

Duurzaamheid komt online tegenwoordig steeds meer voor. Kleine dingen kunnen al een groot verschil maken en daar worden wij ons als mensen steeds meer van bewust. Het is daarom geen verrassing dat het aantal gebruikers van de eco-vriendelijke zoekmachine ‘Ecosia’ steeds meer toeneemt. Dit blogartikel gaat dieper in op deze milieuvriendelijke zoekmachine en deelt belangrijke kansen voor jou als duurzame ondernemer!

Lees snel meer over:

Over de duurzame Ecosia zoekmachine

Ecosia is een duurzame zoekmachine die zich inzet voor het milieu. De zoekmachine heeft gelijkenissen met een zoekmachine als Google, maar heeft een ander doel voor ogen. De overeenkomst met Google is dat de zoekmachine ook advertentie-inkomsten heeft. Het verschil is echter dat dat deze duurzame zoekmachine haar advertentie-inkomsten gebruikt om bomen te planten op plekken waar de nood van mens en natuur het hoogst is. Dat is natuurlijk een fantastische manier om het milieu te onderhouden en te herstellen. In landen als Brazilië, Indonesië, Ethiopië en Spanje heeft de community al miljoenen bomen geplant. Daarnaast zijn er ook bomen geplant op andere plekken waar de biodiversiteit gevaar loopt. Het planten van bomen heeft niet enkel positieve gevolgen voor het milieu, maar ook voor de maatschappij en de economie.

Iedere maand betaalt Ecosia haar partners om bomen te planten, waardoor bossen kunnen worden hersteld door alternatieve methodes als brandbestrijding en natuurlijke regeneratie. De zoekmachine beschikt tevens over een zogenaamd ‘boom fonds’ om haar partners te kunnen garanderen dat zij worden betaald. Daarnaast kunnen er door middel van dit fonds nieuwe grootschalige projecten worden gefinancierd.

Deze zoekmachine heeft een browserextentie die aan verschillende browsers kan worden toegevoegd. Momenteel kan Ecosia als standaard zoekmachine worden ingesteld op Apple apparaten. Indien de zoekmachine als standaard zoekmachine wordt ingesteld op Apple apparaten, zullen de zoekresultaten volledig via de zoekmachine worden vergaard behalve zoekopdrachten die via Siri komen.

Een aantal bijzondere eco-vriendelijke projecten

Iedere zoekopdracht van de zoekmachinegebruiker draagt bij aan het planten van bomen. De advertentie-inkomsten zorgen ervoor dat dit project uitgevoerd kan worden op meer dan 9.000 locaties. Deze community heeft zelfs de mijlpaal overschreden van 100 miljoen aanplantingen van bomen, een bizarre prestatie! Deze bomen zullen gezamenlijk tot 30 miljoen ton CO2 verdringen uit de atmosfeer op het moment dat ze volledig volgroeid zijn.

Naast het creëren van nieuwe bossen, heeft Ecosia al ongeveer 35 duizend hectare bos hersteld na bosbranden. Hiermee heeft de zoekmachine aanzienlijk bijgedragen aan de wereldwijde bescherming van biodiversiteit. De community plantte onder andere drie miljoen bomen in het Amazonegebied na de bosbranden in Brazilië in 2020. Tevens heeft Ecosia een campagne gevoerd voor het platen van bomen in Australië na de verwoesting van de bosbranden begin 2020. In Madagaskar zijn er miljoenen bomen geplant om kusterosie tegen te gaan en daarmee het leefgebied van de maki’s (primaten) te beschermen. In Oeganda heeft de organisatie in samenwerking met het Jane Goodall-instituut 600.000 bomen geplant in de habitat van de bedreigende chimpansee. Kortom; de eco-vriendelijke zoekmachine Ecosia heeft al heel veel mooie projecten tot stand gebracht en is van plan om nog veel meer nieuwe projecten in de toekomst uit te voeren!

Op welke vlakken verschilt Ecosia van andere zoekmachines?

Ecosia richt zich volledig op milieu gerelateerde zaken en niet op persoonlijke gegevens van de zoekmachinegebruikers. Daarom slaat deze zoekmachine slaat zoekopdrachten op, houdt niet de websites bij waarop gebruikers navigeren en verkopen geen persoonlijke gegevens aan adverteerders of andere partijen. Dit is een groot verschil ten opzichte van zoekmachines als Google.

Daarnaast staat de zoekmachine bekend als een transparante organisatie die haar maandelijkse financiële rapporten beschikbaar stelt op de website. Hierdoor krijgen bezoekers inzicht in het bedrag dat gegenereerd is uit de zoekopdrachten en zijn zij ervan op de hoogte welk percentage van de omzet naar beplanting van bomen gaat. Ecosia keert geen dividend uit aan de eigenaren van de organisatie. Alle winst blijft binnen de organisatie en zal uiteindelijk worden geherinvesteerd in de organisatie of zal worden gebruikt voor projecten om bomen te planten.

Het gebruik van duurzame servers en elektriciteit

De Ecosia zoekmachine maakt gebruik van de servers van Microsoft. Alle zoekopdrachten gaan via de servers van Bing, dat onderdeel is van Microsoft. Microsoft acht zichzelf zeer duurzaam en zet zich ook in voor een beter milieu. Zo heeft Microsoft hun CO2 uitstoot in 2012 laten krimpen en streeft de zoekmachine organisatie om in 2030 nul C02-uitstoot te realiseren. Een heel ambitieus streven, maar dit is absoluut nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Daarnaast produceert de zoekmachine haar eigen elektriciteit op basis van zonne-energie, waarmee de organisatie zo groen mogelijk te werk gaat. In 2020 heeft Ecosia voldoende elektriciteit geproduceerd zodat hun servers volledig kunnen draaien op zonne-energie.

De toekomstverwachtingen van de zoekmachine

De eco-vriendelijke zoekmachine is bezig met een opmars, waarbij de organisatie steeds meer naamsbekendheid creëert. We verwachten dat de zoekmachine steeds populairder wordt vanwege het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is iets wat steeds belangrijker wordt en waar mensen steeds meer bij gaan stilstaan. Ook in Google Analytics zien we steeds meer verkeer afkomstig uit deze zoekmachine. Dit hebben we ook ervaren bij een klant van ons, zoals de onderstaande afbeelding weergeeft. Hierbij zijn maar liefst acht conversies gegenereerd uit de organische zoekopdrachten in het afgelopen half jaar.

Zoekmachine Ecosia

Waarom is het interessant om vindbaar te zijn in Ecosia?

Duurzaamheid wordt tegenwoordig steeds belangrijker en consumenten staan hier steeds vaker bij stil. Indien de eco-vriendelijke zoekmachine nog meer bekendheid creëert en consumenten leren over de milieuvriendelijke aspecten van deze zoekmachine, dan is het een reële verwachting dat het aantal Ecosia zoekmachinegebruikers aanzienlijk zal stijgen. Met oog hierop is het aan te raden om in te spelen op deze nieuwe trend en aan de vindbaarheid van jouw website in deze zoekmachine te werken. Daarnaast is het voor ondernemers natuurlijk ook belangrijk om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Om in de toekomst te blijven bestaan dient duurzaam ondernemen dan ook hoog op de prioriteit lijst te staan. Duurzaam ondernemen draagt bij aan een beter imago en daardoor neemt de kans op meer bezoekers en conversies toe. Het is zeker aan te raden om stil te staan bij de mogelijkheden en kansen voor jouw website die de eco-vriendelijke zoekmachine kan bieden. Wil jij weten hoe jouw online vindbaarheid binnen deze zoekmachine vergroot kan worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Olaf Peters
Operationeel Manager

Olaf grijpt elke kans aan om met zijn strategische inzicht en vernieuwende ideeën bedrijven te laten groeien. Daarnaast is hij een echte bourgondiër en probeert hij zo vaak mogelijk van de lekkerste gerechten te genieten.